Privacybeleid

Privacybeleid voor ccheck pty ltd

Bij ScanAvenger, bereikbaar vanaf, https://scanavenger.com/ Bij ScanAvenger, toegankelijk via, https://scanavenger.com/ is één van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacybeleid bevat informatie die door ScanAvenger wordt verzameld en geregistreerd alsmede hoe wij deze informatie gebruiken. Als je aanvullende vragen hebt of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in ScanAvenger. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons Privacybeleid en de bijbehorende voorwaarden.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die wij je vragen te verstrekken, en de redenen waarom dat gebeurt, worden je duidelijk gemaakt op het moment dat wij je vragen je persoonlijke informatie te verstrekken. Als je rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we aanvullende informatie over je ontvangen, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die je ons stuurt, en alle andere informatie die je verkiest te verstrekken. Wanneer je een Account aanmaakt, kunnen we om je contactgegevens vragen, zoals naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe we je informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, onder andere om:

 • Onze website aan te bieden, te beheren en te onderhouden
 • Onze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden
 • Te begrijpen en analyseren hoe je onze website gebruikt
 • Nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteiten te ontwikkelen
 • Met je te communiceren, rechtstreeks of via een van onze partners, onder meer voor klantenservice, om je updates en andere informatie met betrekking tot de website te verstrekken en voor marketing- en promotiedoeleinden.
 • Je e-mails te sturen
 • Fraude op te sporen en te voorkomen
 • In geen geval mag ScanAvenger de persoonlijke gegevens van onze klanten verkopen, doorverkopen of leasen voor welk doel dan ook.

Cookies en webbakens

Net als elke andere website gebruikt ScanAvenger 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht. De informatie wordt gebruikt om de beleving van de gebruiker te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van de bezoeker en/of andere informatie. Lees voor meer algemene informatie over cookies 'Wat zijn Cookies'.

Privacybeleid advertentiepartners

Je kan deze lijst raadplegen om het Privacybeleid te vinden voor elk van de advertentiepartners van ScanAvenger. Advertentieservers van derden of advertentienetwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript, of webbakens die worden gebruikt in hun respectieve advertenties en links die verschijnen op ScanAvenger en die rechtstreeks naar de browser van de gebruikers worden gestuurd. Wanneer dit gebeurt, ontvangen ze automatisch uw IP-adres. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun reclamecampagnes te meten en/of om de publicitaire inhoud die je te zien krijgt op websites die je bezoekt te personaliseren. Merk op dat ScanAvenger geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

Privacybeleid van derden

Het Privacybeleid van ScanAvenger is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom adviseren we je om de respectievelijke Privacybeleiden van deze adverteerders van derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Dit kan hun praktijken en instructies bevatten over hoe je je kunt afmelden voor bepaalde opties. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via je individuele browseropties. Meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers is te vinden op de websites van de browsers.

CCPA Privacyrechten (Verkoop mijn persoonlijke informatie niet)

Onder de CCPA hebben Californische consumenten onder andere het recht om: Een verzoek te doen aan een bedrijf dat persoonlijke gegevens van een consument verzamelt om de categorieën en specifieke stukken persoonlijke gegevens te onthullen die een bedrijf over consumenten heeft verzameld. Een verzoek te doen aan een bedrijf om elke persoonlijke gegevens over de consument te verwijderen die een bedrijf heeft verzameld. Een verzoek te doen aan een bedrijf dat persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, om de persoonlijke gegevens van de consument niet te verkopen. Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op.

AVG-gegevensbeschermingsrechten

We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende: Het recht op toegang - U heeft het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. Wij kunnen hiervoor een kleine vergoeding in rekening brengen. Het recht op rectificatie - U heeft het recht om ons te verzoeken om informatie die u verkeerd acht te corrigeren. U heeft ook het recht om ons te verzoeken om informatie die u onvolledig acht aan te vullen. Het recht op verwijdering - U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, onder bepaalde voorwaarden. Het recht op beperking van de verwerking - U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde voorwaarden. Het recht op dataportabiliteit - U heeft het recht om ons te verzoeken de gegevens die wij hebben verzameld over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden. Als u een verzoek indient, hebben we één maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op.

Informatie over kinderen

Een ander onderdeel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het internetgebruik. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of te monitoren en te begeleiden. ScanAvenger verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en zullen we ons best doen om deze onmiddellijk te verwijderen. dergelijke informatie uit onze administratie.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag je geen frames rond onze webpagina's maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op je Website verschijnt. Je gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je Website verschijnen. Er mogen geen links op een Website verschijnen die als smadelijk, obsceen of crimineel kunnen worden opgevat, of die inbreuk maken op of anderszins een inbreuk vormen op de rechten van derden, of de inbreuk of andere schending daarvan bepleiten.

Je privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht om je te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. Je stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en ons linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze Website te linken, ga je akkoord om gebonden te zijn aan en deze linkvoorwaarden na te leven.

Verwijderen van links van onze website

Als je een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, dan ben je vrij om ons op elk moment te contacteren en dit aan ons te melden. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan en wij beloven niet dat de website beschikbaar blijft of dat de materialen op de website up-to-date zijn.

Afwijzing

Tot het maximum toegestane bedrag volgens de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden uit met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website. Niets in deze afwijzing zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of valsheid in geschrifte beperken of uitsluiten;
 • enige van onze of jouw aansprakelijkheden op enige manier beperken die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • enige van onze of jouw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze afwijzing: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de afwijzing, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en in geval van schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Hulp nodig?

Contacteer ons op [email protected] voor vragen met betrekking tot terugbetalingen en retourzendingen

Terug naar boven
chevron-down
 • populaire zoekopdrachten